Press "Enter" to skip to content

Dette bør du vite om inkasso

At en sak går til inkasso er noe alle kan oppleve fra tid til annen, men da er det godt å vite at dine rettigheter som forbruker er gode, og at inkassobyråene har et strengt regelverk de må følge, for å kunne kjøre inkasso på en sak. Vi skal her se på de viktigste punktene når det gjelder inkasso og dine rettigheter.

Inkasso er dyrt

At det er dyrt å få en inkassosak mot seg er noe de fleste er klar over. Faktisk har Norge noen av Europas høyeste inkassosalærer, og det er ikke unormalt at mindre beløp som går til inkasso blir både doblet og tredoblet som et resultat av de høye inkassosalærene som blir ilagt.

Det er ikke slik at inkassobyrået kan fastsette sine gebyrer og salærer som de vil, dette er strengt regulert og baserer seg på kravets størrelse og hvor langt inkassosaken har gått.

Forsinkelsesrenter påløper på hele kravet fra opprinnelig forfallsdato på kravet. Rentesatsen fastsettes av Staten to ganger per år og inkassobyrået kan ikke kreve en høyere rentesats enn dette.

I tillegg til forsinkelsesrenter vil du bli krevd for inkassosalærer. Størrelsen på disse tar utgangspunkt i inkassosatsen, som fastsettes årlig. Hvor mye du totalt kan kreves i inkassosalær avhenger av størrelsen på det ubetalte kravet. For krav på inntil 2.500kr. Kan du maksimalt kreves 0.5x inkassosatsen i første salær (enkelt krav), og 1.0x inkassosatsen i andre salær (tungt krav).

Dette gjør du hvis du er uenig i kravet

Mottar du et inkassokrav du ikke er enig i, det kan være for et produkt du aldri har bestilt eller mottatt, eller hvis du mener at selger ikke har oppfylt sine plikter, så er det utrolig viktig at du tar kontakt med inkassobyrået så raskt som mulig. Du trenger ikke å gi noen lang utredning om hvorfor du er uenig i kravet, det er nok at du sier ifra om at du betviler kravet og gir en kort begrunnelse på hvorfor. Du kan utforme henvendelsen som du vil, men er du usikker på hva du bør skrive, har Forbrukerrådet et hendig skjema som hjelper deg å utforme klagen. Med mindre din innsigelse er åpenbar grunnløs, skal inkassoselskapet anse saken som omtvistet, og de kan ikke lengre fortsette inndrivelse via ordinær inkasso. Hvis kreditor ønsker å gå videre med en sak som er omtvistet, er de nødt å oversende den til forliksrådet, for å få en rettslig avgjørelse.

Det er alltid en fordel å kunne dokumentere dine henvendelser i ettertid, så det anbefales å ta kontakten skriftlig, fortrinnsvis via epost. Husk å ta godt vare på all kommunikasjon du har rundt saken, for eksempel ved å ta en utskrift av all epostkorrespondanse.

Brudd på god inkassoskikk

Både kreditor og inkassoselskapene må gå frem på en slik måte at de ikke bryter det som kalles god inkassoskikk, når de driver inn et krav. Hvis inkassobyrået bryter reglene for god inkassoskikk, kan de miste retten til å kreve inn gebyrer på kravet, men selve kravet blir ikke borte og må fremdeles betales.

Brudd på god inkassoskikk kan for eksempel være hvis du blir truet til å betale eller at inkassoselskapet går frem på en krenkende måte, som at oppsøke deg på jobben eller hjemme sent på kvelden. Det samme gjelder hvis lovkravene for inkasso ikke blir fulgt, for eksempel hvis et krav som er bestridt eller åpenbart uriktig, blir forsøkt drevet inn. Hvis du mener at inkassobyrået har opptrådt i strid med reglene for god inkassoskikk, kan du klage til inkassoklagenemnda, noe vi skal se på nederst i saken.

Du har ansvar for at inkassovarslet kommer frem

Så lenge inkassoselskapet kan bevise at de har sendt deg inkassovarslet på forsvarlig måte, hvilket i praksis betyr at de kan fremvise en logg over når varslet er skrevet ut og sendt til postlegging, så er det ditt ansvar om du ikke har mottatt varslet. At brevet blir borte i posten eller at du på annen måte ikke kommer frem til deg, er derfor inkassobyrået likegyldig, og de kan fortsette saksgangen på samme måte som om du faktisk har mottatt inkassovarslet. Dette er dessverre et punkt der forbrukerens rettigheter ikke er spesielt sterke, så står man med en sak der det er igangsatt inkasso, vil man sjeldent nå frem med en klage på at man ikke har mottatt noe inkassovarsel.

Inkasso er ikke lik med betalingsanmerkning

Mange er dessverre av den oppfattelse at har man en sak som går til inkasso, så betyr det også at man blir registrert som dårlig betaler og får en betalingsanmerkning, og mange føler seg derfor presset til å betale, på tross av at de kanskje ikke er enige i kravet. Dette er heldigvis ikke tilfellet. Det er strengt regulert når og hvem som kan registrere betalingsanmerkninger, og det er ikke tilstrekkelig at du har mottatt et inkassovarsel eller at det er påbegynt inkasso på saken. En betalingsanmerkning kan tidligst registreres 30 dager etter at det er foretatt rettslige skritt i saken. Dette betyr med andre ord at du ikke vil bli registrert med en betalingsanmerkning før en måned etter at inkassobyrået har oversendt saken til forliksrådet, eller sendt begjæring om utlegg til Namsmannen.

Skulle du være så uheldig å pådra deg en betalingsanmerkning er det godt å vite at denne blir slettet igjen straks du har gjort opp kravet, eller du har vunnet frem med saken i forliksrådet. Det betyr med andre ord at når du har betalt hele beløpet du skylder, inkludert renter og inkassosalærer, så skal inkassobyrået sørge for at betalingsanmerkningen blir slettet. Det er som regel automatikk i dette og anmerkningen er borte i løpet av et par dager, men skulle du oppleve at en betalingsanmerkning ikke blir slettet, vil en kjapp telefon til inkassobyrået som regel løse dette.

Inkassoklagenemda

Hvis du mener deg urettmessig behandlet av et inkassobyrå, for eksempel hvis du mener at selskapet har brutt reglene for god inkassoskikk ved å fortsette innkrevingen av et omtvistet krav eller krevd for høye salærer, kan du klage saken inn for Inkassoklagenemnda. Det er viktig at du forsøker å løse saken direkte med inkassoselskapet først, før du klager til inkassklagenemda, hvis ikke vil nemnda avslå klagen. Du må med andre ord ha fått et endelig avslag på din klage fra inkassobyrået, før du involverer inkassoklagenemda.