Press "Enter" to skip to content

Om oss

Velkommen til vår blogg! Her deler vi våre erfaringer innen forbrukerfinansiering, og da spesielt såkalte lån uten sikkerhet. Dette er en låneform som ikke krever at banken tar pant i en eiendom eller lignende. I dagens bankmarked finnes det svært mange selskap som tilbyr slike lån. For deg er det da om å gjøre å finne de billigste alternativene. Det er et tema vi kan en god del om.

Stoffet på siden vil derfor søke å gi deg best mulig råd om hvordan du går frem. Det betyr for eksempel informasjon om rentetilbudene, kravene til låntaker, eller andre betingelser som kan være viktige.